Deel deze pagina via Social Media.Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

E & R Opleidingen

Code 95 > Manoeuvreren (W-05)

Manoeuvreren (W-05)


  • Aanbiedingen
    Op dit moment hebben we geen aanbiedingen.

    Kom gauw nog eens terug

Manoeuvreren (W-05) 7 uur praktijk

Doel van de training Manoeuvreren is volledig gericht op het optimaliseren van de rijstijl bij het manoeuvreren met een bus of vrachtwagen en is daarmee gericht op het beperken van het aantal schades en het vergroten van de veiligheid.

De training Manoeuvreren gaat in op het feit dat veel schades ontstaan bij het manoeuvreren met een bus of vrachtwagen. De training manoeuvreren is volledig gericht op het optimaliseren van de rijstijl bij manoeuvreren en is daarmee gericht op het beperken van het aantal schades en het vergroten van de veiligheid. Tijdens de training leert de kandidaat beter omgaan met onverwachte situaties die zich op de weg of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen voordoen. De training is een combinatie van theorie en met name praktijk waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen: controle van het voertuig, kennis van het manoeuvreren, controle houden op en manoeuvreren met het voertuig, kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken, omgaan met lastige situaties en het voorkomen van schades. De training manoeuvreren telt voor 7 uur praktijk in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs (Code 95).

De training Manoeuvreren wordt verzorgd in tweetallen waarbij 1 instructeur van E&R Opleidingen twee bus- of vrachtwagenchauffeurs per dag traint.

De training vindt plaats in tweetallen waarbij 1 instructeur op een dag twee kandidaten traint. De datum stemmen we in overleg met u af

In verband met de registratie van de uren moet E&R Opleidingen deelnemers aan- en afmelden bij het CCV. De kosten van deze registratie (inclusief administratie) bedragen per persoon per nascholingsdag:Euro 25,00
De kosten voor de registratie van de scholingsdag BTW-vrijgesteld. Let op: dit geldt dus alleen voor de kosten van de daadwerkelijke registratie bij het CCV en niet voor de administratiekosten
Op alle andere kosten is het tarief BTW 21% van toepassing
De trainingen vinden plaats in Nieuwegein en in het geval van een praktijkdag op een voertuig (bus/vrachtauto) van E&R Opleidingen

SOOB subsidie 2015 Euro 100,00