Deel deze pagina via Social Media.Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

E & R Opleidingen

Code 95 > LZV opleiding (W-06)

LZV opleiding (W-06)


  • Aanbiedingen
    Op dit moment hebben we geen aanbiedingen.

    Kom gauw nog eens terug

LZV opleiding (W-06) 7 of 14 uur praktijk

Doel van de training LZV is om een vrachtwagenchauffeur te leren rijden met een lang en zwaar voertuig.

Tijdens de training LZV leert de chauffeur rijden met een lang en zwaar voertuig. De training bestaat uit een theoretisch- en praktijkgedeelte. In het theoretische gedeelte van de training komen de onderstaande onderwerpen aan de orde: verkeerswetgeving, administratie en documenten, routekeuze en routevoorbereiding, verkeersdeelname en beroepshouding, brandstof besparende rijstijl, anticiperend gedrag, invloed van de lading op de voertuigbeheersing, aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek en optreden bij verkeersongevallen, calamiteiten en pechsituaties. In het praktijkgedeelte van de training komen de onderstaande onderwerpen aan de orde: controle voertuigcombinatie en lading, verantwoorde en veilige rituitvoering, oplossing van storingen bijzondere manoeuvres. Het CCV (onderdeel van het CBR) neemt na de opleiding een praktisch- en theoretisch examen af. Het theorie examen bestaat uit een mondeling examen van 45 minuten over de kennis van het verkeer met betrekking tot speciale LZV regelgeving en de specifieke eisen van de LZV voertuigeisen. Het praktijkexamen duurt 90 minuten waarbij er gekeken wordt nar defensief en schadepreventief rijgedrag, rijstijl, toepassing van de Het Nieuwe Rijden en manoeuvreren. Bij voldoende beoordeling van de beide examens ontvangt de deelnemer het certificaat Chauffeur Lange en Zware Voertuigen. De training LZV telt voor 14 uur praktijk in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs (Code 95).

De training LZV wordt individueel verzorgd waarbij 1 instructeur van E&R Opleidingen 1 vrachtwagenchauffeur gedurende twee dagen traint.

De opleiding wordt verzorgd op een LZV van E&R Opleidingen (configuratie trailer + wipkar) en de rij-lessen en het examen vinden plaats in Nieuwegein
De chauffeur die deelneemt aan de opleiding dient minimaal 5 jaar te beschikken over het CE rijbewijs
Data stemmen we in overleg met u af


In verband met de registratie van de uren moet E&R Opleidingen deelnemers aan- en afmelden bij het CCV. De kosten van deze registratie (inclusief administratie) bedragen per persoon per nascholingsdag: Euro 25,00
De kosten voor de registratie van de scholingsdag BTW-vrijgesteld. Let op: dit geldt dus alleen voor de kosten van de daadwerkelijke registratie bij het CCV en niet voor de administratiekosten
Op alle andere kosten is het tarief BTW 21% van toepassing
De trainingen vinden plaats in Nieuwegein en in het geval van een praktijkdag op een voertuig (bus/vrachtauto) van E&R Opleidingen

SOOB Subsidie 2015 Euro 350,00