VCA-basis (U05) – 14 uur nascholing theorie

Opdrachtgevers eisen steeds vaker van bedrijven in de industrie, bouwnijverheid en afvalverwerking dat zij in het bezit zijn van een VCA certificaat. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en het geeft aan dat een bedrijf veilig werkt en streeft naar minder ongevallen op de werkvloer. De certificering betekent ook dat je als chauffeur of belader een opleiding VCA – Basis moeten volgen en het daarbij behorende examen dient af te leggen.

Doelgroep
Medewerkers zoals chauffeurs of beladers die werken voor opdrachtgevers die het VCA certificaat verplicht stellen.

Inhoud:

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen
 • Veiligheidsgedrag
 • Rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Waarde nascholing
De training VCA telt voor 7 uur of 14 uur nascholing theorie.

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.