Veilig werken langs de weg (U-37)

Werkzaamheden langs de weg kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Zo gebeuren er op wegen relatief veel ongelukken bij werk in uitvoering. Werk in uitvoering verstoort het verwachtingspatroon van de weggebruiker en beïnvloed zijn of haar rijgedrag. Het is daarom van groot belang dat je de regels kent om veilig op wegen te kunnen werken. Welke afspraken moeten vooraf worden gemaakt tussen wegbeheerder, opdrachtgever en werkgever, hoe worden de werkzaamheden voorbereid, welke verkeersmaatregelen moeten worden genomen en wat is belangrijk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn onderwerpen die aan de orde komen tijdens de opleiding Veilig werken langs de weg.

Doelgroep
Beroepschauffeurs en werkgevers.

Duur opleiding
1 dag van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud

 • Arbowet
 • Arbobesluit
 • Wegenverkeerswet
 • Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens (borden)
 • Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW)
 • Inleidende bebakening
 • Werk- en vrije ruimte
 • Veiligheidsruimte
 • Snelheidsregiems
 • Remweg voertuig
 • Fietsers en voetgangers
 • Wijze en volgorde van plaatsen en verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen

Waarde nascholing
De training Veilig werken langs de weg telt voor 7 uur nascholing theorie.

Voordelig uw opleiding behalen

 • 7 uur theorie
 • Cursus op aanvraag
 • Groepsmodule

Deze opleiding wordt aangeboden bij de volgende vestigingen

Selecteer de vestiging waar u terecht wilt.


Wil je meer informatie ontvangen?

Voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen ben je bij E & R Opleidingen aan het juiste adres.