ADR Basis (U-01)

Het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is een Europese overeenkomst waarin het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is geregeld. In deze overeenkomst staat beschreven aan welke regels het vervoer van gevaarlijke goederen moet voldoen en is ook de ADR opleiding voor vrachtwagenchauffeurs geregeld. Het ADR certificaat Basis is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed vervoeren. Het certificaat is 5 jaar geldig en om in bezit te blijven van een geldig certificaat moet je na deze periode een verlengingsopleiding volgen met daarbij behorende examen.

Doelgroep
Beroepschauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed vervoeren en chauffeurs die na een periode van 5 jaar de verlengingsopleiding willen volgen.

Duur opleiding
3 dagen van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud:

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Voorkomen ongevallen en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Regels voor de chauffeur bij vervoer van gevaarlijke stoffen en het beoordelen van documenten
  • Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen
  • Eerste hulp
  • Verpakkingen en maatregelen bij een ongeval/incident

Examen
Het ADR examen wordt afgenomen op een CBR locatie. Het examen duurt 45 minuten en bestaat uit 25 vragen. Het examen wordt in overleg gepland. Bij een voldoende beoordeling van het examen (18 of meer antwoorden goed) wordt het ADR certificaat Basis afgegeven.

Waarde nascholing
De ADR opleiding Basis telt voor 14 uur nascholing theorie.

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.