ADR Basis + Tank (U-01)

Het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is een Europese overeenkomst waarin het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is geregeld. In deze overeenkomst staat beschreven aan welke regels het vervoer van gevaarlijke goederen moet voldoen en is ook de ADR opleiding voor vrachtwagenchauffeurs geregeld. Het ADR certificaat Tank is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankwagens en batterijwagens met een inhoud van meer dan 1.000 liter en tankcontainers en MEG C’s (gascontainers) met een individuele inhoud van meer dan 3.000 liter. Om de aanvullende module Tank te halen moet je eerst in het bezit zijn van het ADR certificaat Basis.

Doelgroep
Beroepschauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankwagens, batterijwagens, tankcontainers en MEG C’s (gascontainers). Chauffeurs die na een periode van 5 jaar de verlengingsopleiding willen volgen.

Duur opleiding
4 dagen van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud opleiding:
In aanvulling op de onderwerpen die tijdens de ADR basis opleiding aan bod komen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Rijgedrag van voertuigen, met inbegrip van het bewegen van de lading
  • Bijzondere voorschriften met betrekking tot deze voertuigen
  • Kennis van de diverse uiteenlopende laad- en lossystemen en procedures van de voertuigen
  • Bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het gebruik van deze voertuigen

Examen
Het ADR examen Tank wordt afgenomen op een CBR locatie. Het examen duurt 30 minuten en bestaat uit 15 vragen (10 gesloten vragen en 1 case met 5 open vragen). Het examen wordt in overleg gepland. Bij een voldoende beoordeling van het examen (11 of meer antwoorden goed) wordt het ADR certificaat Tank afgegeven.

Waarde nascholing
De ADR opleiding Basis + Tank telt voor 21 uur nascholing theorie.

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.