EHBO Onderweg (U21)

Het vervoeren van goederen of personen brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Als beroepschauffeur zit je dagelijks op de weg waardoor er een kans is dat je met het voertuig betrokken raakt bij een ongeval. Om de slachtoffers en omstanders vakkundig te kunnen helpen is het van belang dat je adequaat getraind bent om zodoende professionele hulp te kunnen bieden. Daarnaast kan je worden geconfronteerd met collega’s met problemen met het hart of de circulatie. Een directe en adequate aanpak is in zo’n geval van groot belang met name tijdens de eerste 6 minuten. Tijdens de training leert je wat moet worden gedaan – of nagelaten – wanneer je in aanraking komt met slachtoffers van een ongeval. Je wordt voorbereid hoe je moet handelen bij ongevallen en hoe je de tijd tussen het ongeval en de aankomst van professionele hulp moeten overbruggen.

Doelgroep
Beroepschauffeurs, werkgevers en logistieke medewerkers.

Duur opleiding
1 dag van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken
 • Belangrijke punten van de EHBO (o.a. organisatie en het melden van incidenten)
 • Reanimatie (AED)
 • Mond op mond beademing
 • Aanbrengen van snelverbanden
 • Bewustzijnsstoornissen
 • Circulatie
 • Eerste hulp bij bewustzijnsstoornissen
 • Eerste hulp bij sterk bloedende wonden

De training levensreddend handelen bevat zowel een theoriegedeelte als een meer praktijkgericht gedeelte (uitvoeren van praktijkoefeningen zoals mond-op-mond beademing of het gebruik van een AED).

Waarde nascholing
De training EHBO telt voor 7 uur nascholing theorie.

In deze cursus is inbegrepen:

 • Cursusdag
 • Lunch
 • Aan- en afmeldkosten CCV

E & R Opleidingen stimuleert particulieren die een opleiding willen volgen voor één van de volgende categorieën door deze opleidingen btw-vrij aan te bieden bij onze vestigingen in Nieuwegein en Utrecht.

Categorie C1 Categorie C Categorie D-automaat Categorie DE
Categorie C1E Categorie CE Categorie D-schakel Code 95 nascholing

Sinds 1 juli 2010 zijn alle opleidingsbedrijven verplicht om btw te heffen over vakopleidingen. Hierdoor is het een stuk duurder geworden. E & R Opleidingen heeft zich, volgens zeer strenge kwaliteitseisen, in laten schrijven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor kunnen wij deze opleidingen qua prijs aantrekkelijk en toegankelijk houden.

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.