Fysieke belasting (U-20)

In de sector Transport en Logistiek worden dagelijks zware en fysiek belastende werkzaamheden uitgevoerd. Op het moment dat je bij de uitvoering van deze werkzaamheden op een verkeerde manier tilt, duwt, trekt op staat is er een verhoogde kans op klachten aan de knieën, heup, arm, nek, rug en schouders. Dit kan grote gevolgen hebben op je lichamelijke gezondheid, je werkplezier en je dagelijkse inzetbaarheid. Tijdens de training Fysieke belasting leer je gezonde werkgewoonten tijdens fysieke belasting zodat klachten kunnen worden voorkomen of teruggedrongen.

Doelgroep
Beroepschauffeurs, werkgevers en logistieke medewerkers.

Duur opleiding
1 dag van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud

 • Wat is fysieke belasting?
 • Oorzaken fysieke overbelasting
 • Het tillen en dragen van zware spullen
 • Duwen en trekken
 • Ongunstige werkenhouding en repeterende bewegingen
 • Instructie tillen en dragen en gebruik hulpmiddelen
 • Zit- en stuurhouding (stoelinstelling)
 • Tips om je dagelijkse werksituatie te verbeteren

Waarde nascholing
De training Fysieke belasting telt voor 7 uur nascholing theorie.

In deze cursus is inbegrepen:

 • Cursusdag
 • Lunch
 • Aan- en afmeldkosten CCV

E & R Opleidingen stimuleert particulieren die een opleiding willen volgen voor één van de volgende categorieën door deze opleidingen btw-vrij aan te bieden bij onze vestigingen in Nieuwegein en Utrecht.

Categorie C1 Categorie C Categorie D-automaat Categorie DE
Categorie C1E Categorie CE Categorie D-schakel Code 95 nascholing

Sinds 1 juli 2010 zijn alle opleidingsbedrijven verplicht om btw te heffen over vakopleidingen. Hierdoor is het een stuk duurder geworden. E & R Opleidingen heeft zich, volgens zeer strenge kwaliteitseisen, in laten schrijven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor kunnen wij deze opleidingen qua prijs aantrekkelijk en toegankelijk houden.

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.