Sociale veiligheid en omgaan met agressie (U-15)

Chauffeurs in het openbaar- en goederenvervoer krijgen in toenemende mate te maken met agressie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Agressie is een heftige emotie en het is moeilijk om deze emotie op een goede en professionele wijze onder controle te houden. Door op tijd en snel te reageren kan je met zelfvertrouwen intimiderende situaties hanteren of voorkomen. De training sociale veiligheid en omgaan met agressie wordt uitgevoerd met een acteur zodat er praktijksituaties kunnen worden gesimuleerd.

Doelgroep
Beroepschauffeurs en werkgevers.

Duur opleiding
1 dag van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud:

  • Inzicht verwerven in eigen gedrag ten aanzien conflictsituaties en / of agressieve situaties
  • Opbouwen van zelfvertrouwen en schappen van een kader
  • Beheersen van technieken ter voorkoming van agressief gedrag
  • Oplossen van agressieve situaties en omgaan met agressief gedrag
  • Ontwikkelen van samenwerkingsgedrag en het hanteren van conflicten
  • Effectief omgaan met stress en collega-begeleiding bij agressie en geweld

Waarde nascholing
De training Sociale veiligheid en omgaan met agressie telt voor 7 uur nascholing theorie.

In deze cursus is inbegrepen:

  • Cursusdag
  • Lunch
  • Aan- en afmeldkosten CCV

E & R Opleidingen stimuleert particulieren die een opleiding willen volgen voor één van de volgende categorieën door deze opleidingen btw-vrij aan te bieden bij onze vestigingen in Nieuwegein en Utrecht.

Categorie C1 Categorie C Categorie D-automaat Categorie DE
Categorie C1E Categorie CE Categorie D-schakel Code 95 nascholing

Sinds 1 juli 2010 zijn alle opleidingsbedrijven verplicht om btw te heffen over vakopleidingen. Hierdoor is het een stuk duurder geworden. E & R Opleidingen heeft zich, volgens zeer strenge kwaliteitseisen, in laten schrijven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor kunnen wij deze opleidingen qua prijs aantrekkelijk en toegankelijk houden.

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.