Sociale veiligheid en omgaan met agressie (U-15)

Chauffeurs in het openbaar- en goederenvervoer krijgen in toenemende mate te maken met agressie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Agressie is een heftige emotie en het is moeilijk om deze emotie op een goede en professionele wijze onder controle te houden. Door op tijd en snel te reageren kan je met zelfvertrouwen intimiderende situaties hanteren of voorkomen. De training sociale veiligheid en omgaan met agressie wordt uitgevoerd met een acteur zodat er praktijksituaties kunnen worden gesimuleerd.

Doelgroep
Beroepschauffeurs en werkgevers.

Duur opleiding
1 dag van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud:

  • Inzicht verwerven in eigen gedrag ten aanzien conflictsituaties en / of agressieve situaties
  • Opbouwen van zelfvertrouwen en schappen van een kader
  • Beheersen van technieken ter voorkoming van agressief gedrag
  • Oplossen van agressieve situaties en omgaan met agressief gedrag
  • Ontwikkelen van samenwerkingsgedrag en het hanteren van conflicten
  • Effectief omgaan met stress en collega-begeleiding bij agressie en geweld

Waarde nascholing
De training Sociale veiligheid en omgaan met agressie telt voor 7 uur nascholing theorie.

Cursuskosten €184,25 (inclusief btw)

Hier zit het volgende bij inbegrepen:

  • Cursusdag
  • Lunch
  • Aan- en afmeldkosten CCV

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.