Techniek en veiligheid (U-39)

Deze cursus is voor chauffeurs, die bekend en vertrouwd moeten zijn met het voertuig en alle mogelijke storingen die daarmee gemoeid zijn.

Na afloop van deze cursus weet je welk lampje gaat branden bij welke storing, wat je moet doen bij een bepaalde storing en wat je absoluut niet moet doen bij een bepaalde storing.

Doelgroep
Beroepschauffeurs en werkgevers.

Duur opleiding
1 dag van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud

 • Veel voorkomende pechgevallen;
 • Storingen op de juiste manier melden;
 • Techniek van het voertuig;
 • Hoe te handelen bij een incident;
 • Eigen veiligheid en die van het voertuig;
 • Diagnoses stellen bij pechgevallen;
 • Dagelijkse controles;
 • Zekeringen en lampen;
 • Noodreparaties;
 • Storingen zoeken;
 • Incidenten beperken en beheersen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Veiligheid in de cabine.

Waarde nascholing
De training Verkeerseducatie telt voor 7 uur nascholing theorie.

In deze cursus is inbegrepen:

 • Cursusdag
 • Lunch
 • Aan- en afmeldkosten CCV

E & R Opleidingen stimuleert particulieren die een opleiding willen volgen voor één van de volgende categorieën door deze opleidingen btw-vrij aan te bieden bij onze vestigingen in Nieuwegein en Utrecht.

Categorie C1 Categorie C Categorie D-automaat Categorie DE
Categorie C1E Categorie CE Categorie D-schakel Code 95 nascholing

Sinds 1 juli 2010 zijn alle opleidingsbedrijven verplicht om btw te heffen over vakopleidingen. Hierdoor is het een stuk duurder geworden. E & R Opleidingen heeft zich, volgens zeer strenge kwaliteitseisen, in laten schrijven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor kunnen wij deze opleidingen qua prijs aantrekkelijk en toegankelijk houden.

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.