VCA – Basis of VOL (U05) – 7 uur nascholing theorie

Opdrachtgevers eisen steeds vaker van bedrijven in de industrie, bouwnijverheid en afvalverwerking dat zij in het bezit zijn van een VCA certificaat. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en het geeft aan dat een bedrijf veilig werkt en streeft naar minder ongevallen op de werkvloer. De certificering betekent ook dat je als chauffeur of belader een opleiding VCA – Basis moeten volgen en het daarbij behorende examen dient af te leggen.

Doelgroep
Medewerkers zoals chauffeurs of beladers die werken voor opdrachtgevers die het VCA certificaat verplicht stellen.

Inhoud:

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen
 • Veiligheidsgedrag
 • Rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Waarde nascholing
De training VCA telt voor 7 uur nascholing theorie.

In deze cursus is inbegrepen:

 • Cursusdag
 • Lesmateriaal
 • Examen
 • Lunch
 • Aan- en afmeldkosten CCV

E & R Opleidingen stimuleert particulieren die een opleiding willen volgen voor één van de volgende categorieën door deze opleidingen btw-vrij aan te bieden bij onze vestigingen in Nieuwegein en Utrecht.

Categorie C1 Categorie C Categorie D-automaat Categorie DE
Categorie C1E Categorie CE Categorie D-schakel Code 95 nascholing

Sinds 1 juli 2010 zijn alle opleidingsbedrijven verplicht om btw te heffen over vakopleidingen. Hierdoor is het een stuk duurder geworden. E & R Opleidingen heeft zich, volgens zeer strenge kwaliteitseisen, in laten schrijven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor kunnen wij deze opleidingen qua prijs aantrekkelijk en toegankelijk houden.

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.