Veilig werken langs de weg (U-37)

Werkzaamheden langs de weg kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Zo gebeuren er op wegen relatief veel ongelukken bij werk in uitvoering. Werk in uitvoering verstoort het verwachtingspatroon van de weggebruiker en beïnvloed zijn of haar rijgedrag. Het is daarom van groot belang dat je de regels kent om veilig op wegen te kunnen werken. Welke afspraken moeten vooraf worden gemaakt tussen wegbeheerder, opdrachtgever en werkgever, hoe worden de werkzaamheden voorbereid, welke verkeersmaatregelen moeten worden genomen en wat is belangrijk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn onderwerpen die aan de orde komen tijdens de opleiding Veilig werken langs de weg.

Doelgroep
Beroepschauffeurs en werkgevers.

Duur opleiding
1 dag van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud

 • Arbowet
 • Arbobesluit
 • Wegenverkeerswet
 • Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens (borden)
 • Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW)
 • Inleidende bebakening
 • Werk- en vrije ruimte
 • Veiligheidsruimte
 • Snelheidsregiems
 • Remweg voertuig
 • Fietsers en voetgangers
 • Wijze en volgorde van plaatsen en verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen

Waarde nascholing
De training Veilig werken langs de weg telt voor 7 uur nascholing theorie.

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.