Verkeerseducatie (U-47)

Als beroepschauffeur zit je veel op de weg en heb je dagelijks te maken met diverse verkeerssituaties en andere verkeersdeelnemers. Bovendien wordt het verkeer steeds drukker en worden er regelmatig nieuwe maatregelen zoals nieuwe verkeersborden, doelgroepenstroken en signaleringsborden ingevoerd. De training verkeerseducatie is er op gericht om beroepschauffeurs van grote voertuigen (vrachtwagens en bussen) op de hoogte te brengen van nieuwe verkeersregels en de kennis van bestaande nieuwe regels op te frissen. Dit heeft als doelstelling om ongevallen, onduidelijkheid, fouten en frustratie in het verkeer te voorkomen.

Doelgroep
Beroepschauffeurs en werkgevers.

Duur opleiding
1 dag van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud

  • Internationaal gelden verkeersregels
  • Rij- en rusttijden
  • Gedragsregels
  • Gevaarherkenning en risicovolle situaties
  • Verkeerswet- en regelgeving
  • Verkeersborden

Waarde nascholing
De training Verkeerseducatie telt voor 7 uur nascholing theorie.

Cursuskosten €184,25 (inclusief btw)

Hier zit het volgende bij inbegrepen:

  • Cursusdag
  • Lunch
  • Aan- en afmeldkosten CCV

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.