Verkeerseducatie (U-47)

Als beroepschauffeur zit je veel op de weg en heb je dagelijks te maken met diverse verkeerssituaties en andere verkeersdeelnemers. Bovendien wordt het verkeer steeds drukker en worden er regelmatig nieuwe maatregelen zoals nieuwe verkeersborden, doelgroepenstroken en signaleringsborden ingevoerd. De training verkeerseducatie is er op gericht om beroepschauffeurs van grote voertuigen (vrachtwagens en bussen) op de hoogte te brengen van nieuwe verkeersregels en de kennis van bestaande nieuwe regels op te frissen. Dit heeft als doelstelling om ongevallen, onduidelijkheid, fouten en frustratie in het verkeer te voorkomen.

Doelgroep
Beroepschauffeurs en werkgevers.

Duur opleiding
1 dag van 8:30 tot 16:30 uur.

Inhoud

  • Internationaal gelden verkeersregels
  • Rij- en rusttijden
  • Gedragsregels
  • Gevaarherkenning en risicovolle situaties
  • Verkeerswet- en regelgeving
  • Verkeersborden

Waarde nascholing
De training Verkeerseducatie telt voor 7 uur nascholing theorie.

In deze cursus is inbegrepen:

  • Cursusdag
  • Lunch
  • Aan- en afmeldkosten CCV

E & R Opleidingen stimuleert particulieren die een opleiding willen volgen voor één van de volgende categorieën door deze opleidingen btw-vrij aan te bieden bij onze vestigingen in Nieuwegein en Utrecht.

Categorie C1 Categorie C Categorie D-automaat Categorie DE
Categorie C1E Categorie CE Categorie D-schakel Code 95 nascholing

Sinds 1 juli 2010 zijn alle opleidingsbedrijven verplicht om btw te heffen over vakopleidingen. Hierdoor is het een stuk duurder geworden. E & R Opleidingen heeft zich, volgens zeer strenge kwaliteitseisen, in laten schrijven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor kunnen wij deze opleidingen qua prijs aantrekkelijk en toegankelijk houden.

Meer informatie ontvangen?

Kom bij E & R Opleidingen voor opleidingen voor alle rijbewijzen en bijbehorende opleidingen.